FUEN

088-5639828

service@fuen.co.th

services

บริการของเรา

Preventive Maintenance : PM

การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน

Shutdown Maintenance

การซ่อมบำรุงในช่วงหยุดผลิต

Load test certificates

ใบรับรองปั้นจั่นเหนือศีรษะ

Overhaul

โอเวอร์ฮอล

Preventive Maintenance : PM

การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน

จะเป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือการโอเวอร์ฮอลเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จะเป็นการวางแผนการป้องกันไว้ล่วงหน้าทำให้ไม่ต้องหยุดการใช้งานสินทรัพย์หรืออุปกรณ์แบบฉุกเฉิน โดยทั่วไประยะเวลาในการทำงานสามารถหาข้อมูลอ้างอิงได้จากคู่มือของผู้ผลิตหรือจากแผนการบำรุงรักษาที่ใช้งานอยู่ เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมัน, การเปลี่ยนกรองอากาศรถยนต์ ข้อดี สามารถทำการวางแผนการบำรุงรักษาและแผนการใช้สินทรัพย์ได้ง่าย โดยทั่วไปมักจะปฏิบัติตามคู่มือผู้ผลิต ทำให้สามารถใช้งานสินทรัพย์ได้มากกว่าการบำรุงรักษาแบบแก้ไข ข้อสังเกต โดยทั่วไปไม่สามารถรู้หรือขาดข้อมูลที่จะประมาณอายุการใช้งานสินทรัพย์ เพิ่มความเสี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังงานบำรุงรักษา (ถ้าไม่ทำการบำรุงรักษาสินทรัพย์ก็จะไม่ชำรุด หรืออาจกล่าวได้ว่าการบำรุงรักษาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการชำรุดของสินทรัพย์) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการบำรุงรักษาตามคู่มือผู้ผลิต

Shutdown Maintenance

การซ่อมบำรุงในช่วงหยุดผลิต

เป็นการซ่อมบำรุงที่หยุดการผลิตเป็นเวลาหลายวัน โดยจะวางแผน และเตรียมอะไหล่ล่วงหน้าหลายเดือน มักจะดำเนินการในช่วงวันหยุดยาวที่มีชั่วโมงการทำงานจำกัด ต้องการแรงงานจำนวนมากและมีหลายโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกบุคคลที่เป็นมืออาชีพ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตรอบถัดไป

Load test certificates

ใบรับรองปั้นจั่นเหนือศีรษะ

การทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ถือว่ามีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตั้งปั้นจั่นครั้งแรก และการดัดแปลงโครงสร้างในการรับน้ำหนัก

เนื่องจากจำเป็นต้องทดสอบความสามารถในการยกน้ำหนักโดยมีค่าเผื่อความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด จุดประสงค์คือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเครนและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ตามแนวทางที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน ยังเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบและการรับรองเครนอีกด้วย

Overhaul

โอเวอร์ฮอล

หมายถึง การนำ Part ส่วนนั้นมาทำการแยกชิ้นส่วนเพื่อตรวจสอบความเสียหายต่างๆ และทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นๆ ซึ่งรวมไปถึงการทำความสะอาด และทำสีใหม่ไปด้วย ดังนั้นงานโอเวอร์ฮอลจึงเปรียบเสมือนได้ของใหม่ แต่มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเกือบครึ่ง อีกทั้งยังสามารถนำ Part เหล่านั้นมาเป็นอะไหล่สำรอง เพื่อรอสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการซ่อมบำรุงก็ได้

ในระดับอุตสาหกรรมส่วนมาก จะนิยมนำ Part ต่างๆมาโอเวอร์ฮอล อันได้แก่ ชุดมอเตอร์, ชุดเบรค, ชุดเกียร์, ชุดรอก, ท่อม้วนเก็บสายเคเบิ้ล, ท่อม้วนเก็บสายสลิง เป็นต้น

"ปัจจุบันเราได้จำหน่าย และติดตั้งปั้นจั่นเหนือศีรษะยี่ห้อ DF-hoist มากกว่า 450 เครื่องในประเทศไทย"